Przeciski pod drogami

Nasza firma wykonuje również przewierty oraz przeciski pod drogami. Z zastosowaniem technologii bezwykopowej wykonujemy przejścia pod drogami lokalnymi, trasami szybkiego ruchu i autostradami. Na potrzeby wykonania przepustów pod ciągami komunikacyjnymi stosujemy innowacyjne technologie – nowej generacji urządzenia pomiarowe i sterujące, pozwalające na nieinwazyjne przeprowadzenie prac. Dzięki zastosowaniu przewiertów sterowanych pod drogami, zarówno nawierzchnia dróg, jak i pozostała infrastruktura pozostają nienaruszone. Co istotne, przepusty pod drogami przeprowadzane metodą bezwykopową powstają również bez ingerencji w środowisko naturalne.

Kiedy wykonuje się przeciski pod drogami?

Przeciski pod drogami to technika o wszechstronnym zastosowaniu pozwalająca na szybką i nieinwazyjną realizację prac budowlanych związanych z wykonaniem różnego rodzaju sieci. Jest ona wykorzystywana na szeroką skalę m.in. przy budowie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych oraz kanałów melioracyjnych. Przewierty sterowane pod drogami przychodzą z pomocą w sytuacji, gdy w miejscu planowanych robót znajduje się zarówno rozwinięta infrastruktura, jak i przeszkody terenowe.

koparka