Wiertnica horyzontalna

Usługi wiercenia kierunkowego realizujemy z zastosowaniem wiertnicy horyzontalnej, która znacznie przyśpiesza i ułatwia skomplikowane roboty instalacyjne. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponujemy pozwala nam sprawne i precyzyjne wykonanie dowolnego typu instalacji bez ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Zastosowanie wiertnicy horyzontalnej to również technologia przyjazna środowisku – pozwala ona układać rurociągi bezkolizyjnie z rzekami, jeziorami i innymi akwenami oraz ciągami wodnymi. Metoda bezwykopowa pozwala również na wykonywanie przewiertów na terenach skalistych i górzystych. Nasze wiertnice horyzontalne to wysokiej klasy sprzęt obsługiwany przez doświadczonych operatorów, umożliwiający prowadzenie prac również w bardzo trudnych warunkach terenowych.

wykopalisko


Czym jest i jak działa wiertnica horyzontalna?

Wiertnica horyzontalna to specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonanie poziomych lub ukośnych przewiertów w ziemi na obszarach zurbanizowanych zgodnie z wytyczoną trasą przewiertu. Zastosowanie wiertnicy horyzontalnej poprzedzone jest badaniem terenu i zaprojektowaniem trajektorii przewiertu, zgodnie z którą poprowadzona zostanie instalacja. Najważniejszym elementem wyposażonej w wysokoprężny silnik wiertnicy horyzontalnej jest wiertło o dużym zasięgu pozwalające na wykonywanie przewiertów nawet o zasięgu kilku kilometrów. Dzięki wiertnicy horyzontalnej możliwe jest prowadzenie rurociągów również pod autostradami, drogami i innymi elementami infrastruktury, jak również w miejscu występowania przeszkód terenowych takich jak skały, wniesienia, strumienie, rzeki, jeziora. Obsługiwana przez uprawnionych operatorów wiertnica horyzontalna w trakcie pracy pozostaje stale nadzorowana, co pozwala na ciągłe monitorowanie i ewentualne skorygowanie trasy przewiertu.