Technologia bezwykopowego przewiertu HDD

Technologia bezwykopowego przewiertu HDD polega na wykorzystaniu nowoczesnych systemów, które umożliwiają precyzyjne sterowanie kierunkiem przewiertu zgodnie z wcześniej zaplanowaną i zaprojektowaną trasą. Cały proces przewiertu przebiega szybko i sprawnie, w podziale na trzy kluczowe etapy, mające miejsce po ustaleniu punktów wejścia oraz wyjścia.

Etapy prac przewiertowych w technologii HDD

Na samym początku wykonujemy wiercenie pilotażowe zgodnie z zaplanowaną wcześniej trasą. Tor przemieszczania się głowicy wyposażonej w sondę kontrolujemy na bieżąco i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych korekt (kierunek, głębokość). 

Po zakończeniu działań pilotażowych przystępujemy do prac, polegających na rozwierceniu danego otworu do pożądanych rozmiarów za pomocą rozwieraka. Wykonujemy następnie kilka takich cykli, w zależności od docelowych rozmiarów otworu. Końcowym etapem jest instalacja rurociągu, odbywająca się poprzez przeciągnięcie przez otwór rozwieraka wraz z zamontowaną rurą.

maszyna


Dlaczego warto stosować technologię bezwykopową?

Przewierty bezwykopowe to technologia mająca wiele zalet. Największy plus technologii bezwykopowej to jej nieinwazyjność. Przewierty sterowane wykonywane są w sposób przyjazny dla środowiska, bez ingerencji w sąsiadujący z terenem robót ekosystem. Zastosowanie metody bezwykopowej jest nieocenione szczególnie na obszarach chronionych, ale również na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu, gdzie występują rzeki i inne akweny lub wzniesienia.

Ponieważ są one przeprowadzane w sposób nieingerujący w przeszkody powierzchniowe, takie jak budynki i drogi, przewierty bezwykopowe są również bezpieczne dla istniejącej infrastruktury. Ta metoda prac doskonale sprawdza się np. w wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych.

Jeśli chodzi o samą technologię, przewierty bezwykopowe wykonywane są w sposób gwarantujący najwyższą precyzję. Poziome wiercenie wykonywane jest kierunkowo, po uprzednio wytyczonej trasie z użyciem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i sterujących, których zastosowanie minimalizuje ryzyko błędu. W przypadku wystąpienia niezgodności z zaplanowaną trajektorią przewiertu, jego przebieg korygowany jest na bieżąco – w trakcie trwania robót.