Zabudowy rur

Świadczone przez nas usługi z zakresu technologii bezwykopowej obejmują również zabudowy rur. Wykonujemy zabudowy rur dla wszystkich budowanych przez nas instalacji: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz ciepłowniczej. W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo do budowy sieci wykorzystujemy materiały instalacyjne renomowanych producentów. Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej, wykonywane przez nas instalacje podziemne nie tylko nie kolidują z istniejącą infrastrukturą, ale są również mniej narażone na uszkodzenia.

Bezkolizyjne instalacje – technologia bezwykopowa

Instalacje i zabudowy rur, które wykonujemy powstają z zastosowaniem metody bezwykopowej, która pozwala na ich poprowadzenie niezależnie od istniejących przeszkód architektonicznych, infrastruktury drogowej czy barier naturalnych. Korzystając ze specjalistycznych wiertnic przeprowadzamy szybkie i precyzyjne przewierty również w trudnych warunkach terenowych. Innowacyjna technologia bezwykopowa pozwala nam na wykonanie instalacji cechujących się wysoką efektywnością, wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia.

rury


Tworzone przez nas instalacje wyróżnia również bardzo wysoka precyzja - dzięki zastosowaniu przewiertów, trasa rurociągów pokrywa się niemal w 100% z zaprojektowaną uprzednio trajektorią instalacji.

Stosowana przez nas, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska oraz nie ingerująca w istniejącą infrastrukturę technika wiercenia kierunkowego pozwala na wykonanie rurociągów wraz z zabudowami rur w sposób szybki i nie wymagający zmiany organizacji ruchu.