Przewierty grawitacyjne

Jedną ze świadczonych przez nas usług są przewierty grawitacyjne, wykorzystywane głównie podczas budowy oraz wymiany istniejących rur kanalizacyjnych metodą bezwykopową. Stosowane przez nas, nowoczesne technologie pozwalają na sprawne wykonanie przewiertów grawitacyjnych niezależnie od kierunku, pochylenia średnicy i długości instalacji. Technologia bezwykopowa pozwala również na poprowadzenie rurociągów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury.

Jak wykonuje się przewierty grawitacyjne metodą bezwykopową?

Wykonanie przewiertów grawitacyjnych metodą bezwykopową pozwala na bezkolizyjne poprowadzenie instalacji. W pierwszej kolejności za pomocą głowicy z sondą wykonywany jest przewiert pilotażowy od początkowego do końcowego otworu. Następnie tunel poszerzany jest za pomocą rozwiertaka, a na końcu, w wytyczonej w ten sposób trasie, umieszczana jest rura osłonowa. Wykorzystywane przez nas urządzenia pomiarowe i sterujące pozwalają na bardzo dokładne skalibrowanie parametrów wiercenia i wykonanie instalacji pokrywającej się niemal 1:1 z założeniami projektowymi.

koparka


W sytuacji, gdy w trakcie wykonywania przewiertu grawitacyjnego dojdzie do jakichkolwiek odchyleń od zaplanowanej trasy, na bieżąco je korygujemy. Dzięki temu instalacje grawitacyjne wykonujemy z zachowaniem maksymalnej precyzji.